Electrolux E6OK3106

Ihneď k odberu!

Sada čistiacich prípravkov pre parné rúry poskytuje všetko, čo potrebujete, aby ste udržali svoju rúru ako novú. Sada obsahuje 1 parný odvápňovač, 1 sprej do rúry, ktorý odstraňuje mastnotu a pripálené zvyšky jedla a 1 mäkký handričku s jedinečným vzorom pre hĺbkové čistenie a leštenie bez poškriabaniu povrchu.

14,90 € s DPH

EAN: 7321422986035

Dostupnosť: na sklade

Výrobca: ELECTROLUX

 • Čistá hmotnosť (kg): 0.7
 • Výška (mm): 235
 • Šírka (mm): 105
 • Hĺbka (mm): 115
 • Typ výrobku: Cleaners
 • Ostatné
 • PNC: 902 979 509
 • partCode: 9029795094
 • Vlastnosti / symboly:
 • xi dráždivý
 • R-vety:
 • R41 Riziko vážneho poškodenia očí.
 • nebezpečenstvo
 • Výstražné upozornenia:
 • H315 Dráždi kožu.
 • H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • Bezpečnostné upozornenia:
 • P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P280 Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare
 • P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody
 • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára / ...

Alternatívne produkty

 • Ikona

  dôveryhodný obchod

 • Ikona

  kamenná predajňa

 • Ikona

  bezpečné platby

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info